İGSAŞ Nitrik Asit

 

Kimyasal İsmi : Nitrik Asit

Ambalaj Birimi : Likit Dökme (Tanker)

Formülü : HNO₃

Kimyasal Aile : Asitler

CAS No : 7697-37-2

EC No : 231-714-2

 

SPESİFİKASYONLAR ÖNGÖRÜLEN DEĞERLER
GÖRÜNÜŞ Sıvı
RENK Şeffaf
HNO₃ KÜTLECE % % 50,0 en az
YOĞUNLUK 20ºC EN AZ (gr/ml)  1,31 en az
KIZDIRMA KALINTISI KÜTLECE % % 0,1 en fazla
KLORÜRLER (HCl OLARAK) KÜTLECE % % 0,3 en fazla
SÜLFATLAR (H₂SO₄ OLARAK) KÜTLECE % % 0,05 en fazla
AĞIR METALLER (Pb OLARAK) KÜTLECE % Bulunmamalı
AZOT OKSİTLER (HNO₂ OLARAK) KÜTLECE % ---
AZOT OKSİTLER (N₂O₄ OLARAK) KÜTLECE % ---
KULLANIM YERİ Sanayide Kullanılan (Sınıf 2, Tip2)

         

Depolama: Seyreltik Nitrik Asit paslanmaz çelikten imal edilmiş depolarda depolanmalıdır. Depolar zamanla asit konsantrasyonunun engellemek için direk güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Depoların zeminleri asit döküldüğünde tahliye kanallarına akış sağlanacak tarzda meyilli olmalıdır. Kaplar boş bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her zaman tehlike kuralarına uyun ve kapları doluymuş gibi kullanın.

Eskişehir Web Tasarım